กกต.เร่งสอบสวนเรื่องร้องเรียนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่อาจถึงขั้นใบแดง

  
     ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ระบุ จะเร่งสอบสวนเรื่องร้องเรียน 3 เรื่องในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งมีเรื่องหนึ่งที่สามารถเอาผิดถึงขั้นให้ใบแดงผู้สมัครได้
นายพงษ์พันธุ์ ริ้วทองทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความพอใจภาพรวมผลการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ภาพรวมผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 64,871 คน คิดเป็นร้อยละ 60.99 บัตรเสียร้อยละ 2.63 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,444 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.84 โดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ,มีคะแนนสูงสุดคือ 24,384 คะแนน อันดับสองคือนางวิภาวัลย์ วรพุทธิพงค์ หมายเลข 7 ได้ 13,197 คะแนน และร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 6,958 คะแนน การเลือกตั้งครั้งนี้มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3 เรื่อง ขณะนี้ยังเหลือเรื่องที่ต้องเร่งสอบสวนอีก 2 เรื่อง เรื่องสำคัญคือกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นหัวคะแนน พร้อมเงินสดจำนวน 24,000 บาท พร้อมโพยรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งหากสอบสวนแล้วพบว่ากระทำผิดจริงและเกี่ยวข้องกับผู้สมัครรายใดรายหนึ่งก็จะต้องโทษใบแดง และจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ซี่ง กกต.เชียงใหม่จะเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ ก่อนที่ กกต.กลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครที่ได้ใบแดงจะหมดสิทธิ และจะจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยใช้ผู้สมัครคนเดิมที่เหลือ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าฐานความผิดเรื่องการแจกเงินดังกล่าว ผู้สมัครไม่สามารถขอความคุ้มครองจากศาลได้เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น ขณะที่หากพบว่าเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อเสียงเป็นความจริงผู้สมัครจะต้องโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี โดยผู้ได้รับใบแดงจะต้องจ่ายค่าเลือกตั้งใหม่ ไม่เกินค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งครั้งต่อไป
 
5 ตุลาคม 2552 , 13:38 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่