นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ ว่าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คนใหม่ แถลงขอบคุณประชาชน

  
     นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ ว่าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คนใหม่ แถลงขอบคุณประชาชน ระบุงานแรกที่จะทำ คือการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน และอาหารปลอดภัย
นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ที่ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงข่าวขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจลงคะแนนเลือกตั้งให้ตน ที่บ้านทัศนาภรณ์ บ้านพักส่วนตัว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าพร้อมสำหรับการทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ทั้งนี้หากกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล ก็พร้อมทำงานทันที โดยปัญหาใหญ่ที่จะเข้าไปทำเป็นเรื่องแรก ๆ คือ ระบบขนส่งมวลชนที่มีปัญหา ระบบสาธารณูปโภค ถนน หนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ โดยจะจัดให้มีทางจักรยานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดการใช้พลังงาน ขณะเดียวกันจะเร่งทำงานเรื่องอาหารปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันพบว่าประชาชนยังมีความเสี่ยงต่อการซื้ออาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ ดังนั้นต้องดูแลทั้งระบบ โดยจะต้องหมั่นตรวจสอบทำความสะอาดตลาดและหาแหล่งที่มาของอาหาร
ว่าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คนใหม่ยังกล่าวด้วยว่านอกจากนี้ยังจะส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะเน้นในเชิงวัฒนธรรมให้มากขึ้นโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป อเมริกา กลุ่มค้าน้ำมันและจีน และกลุ่มนักศึกษาซึ่งจะมาพำนักและใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนระยะยาว ส่วนกรณีข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งนั้น ตนยินดีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบ และมั่นใจในความบริสุทธิ์ เพราะตนเองไม่ได้กระทำผิด ขณะเดียวกัน กรณีที่มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นคนของกลุ่มเสื้อแดงนั้น ตนเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับสีเสื้อ ประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชน ทั้งนี้หากตนได้รับการรับรองจากกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่
 
5 ตุลาคม 2552 , 16:13 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่