พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นองค์ประธานแถลงข่าวการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน และการจัดงาน โคมประทีปส่องหล้า มรดกล้ำค่า เวียงท่ากาน

  
    พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นองค์ประธานแถลงข่าวการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน และการจัดงาน โคมประทีปส่องหล้า มรดกล้ำค่า เวียงท่ากาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เวลา 16.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2552 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นองค์ประธานแถลงข่าวการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน และการจัดงาน โคมประทีปส่องหล้า มรดกล้ำค่า เวียงท่ากาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนโบราณล้านนาและสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนได้เห็นความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระดำรัสว่า โบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอยู่อย่างมากมาย แต่ไม่สามารถจัดเก็บและจัดแสดงอย่างเป็นระบบได้ การสร้างพิพิธภัณฑ์นี้จะสามารถเก็บรวบรวมสิ่งมีค่าเหล่านั้นมาจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม
สำหรับงานโคมประทีปส่องหล้า มรดกล้ำค่า เวียงท่ากาน กำหนดจัดระหว่าง 31ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552 ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน มีกิจกรรมหลักคือการสร้างศิลป์เพื่อถิ่นเวียงท่ากาน และโครงการโคมประทีปส่องหล้า มรดกล้ำค่า เวียงท่ากาน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
 
5 ตุลาคม 2552 , 22:48 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่