เจ้าหน้าที่นำแพนด้าน้อยหลินปิงออกมารับแสงแดดเป็นครั้งแรกเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างกระดูก พร้อมนำของเล่นให้เล่นเพื่อฝึกพัฒนาการ

  
    เจ้าหน้าที่นำแพนด้าน้อยหลินปิงออกมารับแสงแดดเป็นครั้งแรกเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างกระดูก พร้อมนำของเล่นให้เล่นเพื่อฝึกพัฒนาการ ขณะเดียวกันพบว่าหลินปิงสามารถขับถ่ายได้เองโดยไม่ต้องกระตุ้น
พัฒนาการล่าสุดของแพนด้าน้อยหลินปิง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำออกมาสู่ส่วนจัดแสดง พร้อมกับของเล่นต่าง ๆ เช่น ลูกบอลพลาสติก ม้าโยก ให้หัดเดิน หัดวิ่งและหัดปีนป่าย และออกรับแสงแดดเป็นวันแรก เพื่อให้รับวิตามินจากแสงแดด เสริมโครงสร้างกระดูกให้แข็งแรง นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยแพนด้าในประเทศไทยกล่าวว่า ในช่วง 4 เดือนหลัง หลินปิงได้หยุดพฤติกรรมส่งเสียงเห่าขู่ แต่จะมีเสียงอ้อนในลำคอแทนเพื่อใช้เรียกแม่ ไม่มีอาการดุเมื่อพบสิ่งแปลกใหม่ แต่จะใช้การดมกลิ่นและจ้องดู เมื่อไม่คุ้นเคยก็จะใช้วิธีการถอยหลังออกมา โดยพบว่าในระยะสอง-สามวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถเก็บปัสสาวะของหลินปิงได้เป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งที่สามารถขับถ่ายได้เองโดยไม่ต้องกระตุ้น โดยพัฒนาการของหลินปิงนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจำลองอุปกรณ์สำหรับปีนป่ายไว้ในคอกกักเพื่อให้หลินปิงหัดปีนป่าย ขณะเดียวกันจะนำหลินปิงออกมารับแสงแดดทุกวัน วันละครึ่งชั่วโมงเพื่อรับวิตามินดี
ในการนำหลินปิงออกมารับแสงแดดนั้น ช่วงช่วง พ่อแพนด้าได้แสดงความสนใจ เกาะซี่กรง ดมกลิ่น พยายาม ยื่นหน้าเข้ามาที่ส่วนจัดแสดงที่หลินปิงอยู่ และแอบดูพฤติกรรมของหลินปิงตลอดเวลา ซึ่งนายประเสริฐศักดิ์กล่าวว่า เป็นพฤติกรรมของความอยากรู้อยากเห็น ตื่นเต้น และอยากรู้จักมากกว่าอาการตกใจ
 
6 ตุลาคม 2552 , 17:41 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่