พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ปีบริหาร 2552 – 2554

  
    สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ปีบริหาร 2552 – 2554 ซึ่งกำหนดให้การพลิกฟื้นวิกฤติท่องเที่ยวเชียงใหม่เข้าสู่วาระสำคัญของจังหวัดและต้องเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะนายทะเบียนสมาคมการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มอบเอกสารสถาปนาและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ปีบริหาร 2552-2554 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งนำคณะกรรมการบริหารสมาคมจัดงานสถาปนา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรดาสมาชิก แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับนโยบายของคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ กำหนดวิสัยทัศน์ในการพลิกฟื้นวิกฤติท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่ความสำคัญแห่งวาระจังหวัด ปฏิรูปทิศทางการท่องเที่ยวของเชียงใหม่สู่ความยั่งยืน มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ การบริหารและจัดการอย่างมืออาชีพ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการคมนาคมสำหรับการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่ง สินค้า และบริการท่องเที่ยว
นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ภารกิจสำคัญเริ่มแรกคือการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ การหาแนวทางกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งแต่ละชาติมีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละตลาด นอกจากนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการส่งออกนักท่องเที่ยวไปยังตลาดหลักเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่มีต่อกันอย่างยั่งยืน
 
8 ตุลาคม 2552 , 22:55 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่