จัดสัมมนา Open source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย SIPA เชียงใหม่ จัดสัมมนา Open source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อหวังขยายฐานสถานประกอบการหันมาใช้ Open source เพื่อความประหยัดและเพิ่มศักยภาพแก่องค์กร
ดร.อาจิน จีรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง Open Source Solution โอกาสและทางรอดของหน่วยงานในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) เชียงใหม่ ณ โรงแรม เซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้เนื่องจากการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ มีความสำคัญและมีความจำเป็นทั้งการบริหารจัดการภายใน การให้บริการประชาชน รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบธุรกิจด้าน Open Source Solution ของไทย จะได้เพิ่มขีดความสามารถและลดความเสียเปรียบในการแข่งขันกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการกล่าวว่า ผลจากการสัมมนาครั้งนี้เชื่อว่าผู้ประกอบการจะสามารถเลือกใช้ Open Source Solution ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวง ICT หรือนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนการเลือกซื้อ Solution ด้าน IT จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพแก่ตนเอง รวมทั้งจะมีการนำ Open Source Solution ที่มีคุณภาพของไทยไปเสนอให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางต่อไป
 
8 ตุลาคม 2552 , 22:56 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่