สมาชิกโครงการ To Be Number One ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแข่งขันเต้น Aerobic

  
     ตัวแทนเยาวชนจากสถานศึกษา สมาชิกโครงการ To Be Number One ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแข่งขันเต้น Aerobic เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ
ตัวแทนนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าแข่งขัน To be Number One Teen Aerobic Dancercise Chiang Mai Championship 2009เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศเข้าแข่งขันระดับเขต ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตามที่กรมสุขภาพจิตได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อสนองพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One ซึ่งมีพระประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกกำลังกายในแนวทางที่เยาวชนชื่นชอบ เป็นการสร้างกระแสความเป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยการแข่งขันดังกล่าวเพื่อคัดเลือกทีมเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ โดยนางวันเพ็ญ รัตนกมลกานต์ หัวหน้างานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างดี มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งนอกจากจะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ยังส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชนอย่างถูกทางโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดอีกด้วย
ปัจจุบันมีสมาชิกชมรม To be Number One ในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200,000 คน ที่ผ่านมาเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่เคยได้รับรางวัล 3 ปีซ้อนในการแข่งขันแอโรบิกตามโครงการดังกล่าว คือรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในรุ่น จูเนียร์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รุ่นทีนเอจ และรางวัลชมเชยในรุ่น พรี ทีนเอจ ปีนี้มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าแข่งขันระดับภาคเหนือระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2552 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 
9 ตุลาคม 2552 , 15:42 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่