พิธีบำเพ็ญกุศล โอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการย้ายกู่พระอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือตามพระประสงค์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

  
     สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดถวายในพิธีบำเพ็ญกุศล โอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการย้ายกู่พระอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือตามพระประสงค์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ปี 2552 ถือเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการย้ายกู่พระอัฐิตามพระประสงค์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 บรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือ โดยมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติ และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552 ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) โดยปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดถวายในการพิธีบำเพ็ญกุศล โดยถือเป็นการทำบุญครบ 100 ปี เพื่อเทิดพระเกียรติ และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้านายฝ่ายเหนือ และพระประยูรญาติที่ล่วงลับ
พิธีการในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 09.09 น. เริ่มพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ บริเวณหน้ากู่พระอัฐิ ภายในวัดสวนดอก ตั้งขบวนแห่ไตรพระราชทาน เคลื่อนออกจากหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปตามถนนสุเทพเข้าสู่วัดสวนดอก พร้อมขบวนช่างฟ้อน 200 คน เวลา 10.00 น. เริ่มประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เถระเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เมื่อ พ.ศ. 2451 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้ทูลขอพระบรมราชานุญาต เสด็จกลับเยี่ยมนครเชียงใหม่เป็นเวลา 8 เดือนเศษ ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่แทนพระองค์มากมาย เสด็จไปเยี่ยมหัวเมือง เยี่ยมประยูรญาตินอกนครเชียงใหม่ ส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกหลายด้าน ขณะที่ประทับอยู่นครเชียงใหม่ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้เป็นประธานใน พิธีย้ายกู่พระอัฐิของพระประยูรญาติผู้ใหญ่ จากที่ตั้งเดิมใน ตรอกข่วงเมรุ ใจกลางเมืองไปรวมไว้ที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยสร้างกู่พระอัฐิไว้อย่างเหมาะสม สวยงามเป็นกลุ่มเดียวกันของพระญาติเจ้านายฝ่ายเหนือ เชื้อสายเจ้าเจ็ดตน อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ กู่พระอัฐิของพระประยูรญาติผู้ใหญ่ เป็นเสมือนศูนย์รวมของพระประยูรญาติทุกสาย แม้เมื่อสิ้นชีพวายชนม์ของพระญาติรุ่นต่อ ๆ อัฐิก็ถูกเก็บรวบรวมไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ รวมทั้งพระอัฐิของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนับแต่ปี 2452 เป็นต้นมา
 
10 ตุลาคม 2552 , 14:19 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่