ฤดูหนาวของภาคเหนือจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2552

  
     ฤดูหนาวของภาคเหนือจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2552 ถึงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยจะ มีอุณหภูมิจะสูงกว่าปีที่แล้ว
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือปี 2552 นี้ไว้ว่า จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมภาคเหนือและมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านเป็น ครั้งคราว ทำเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในระยะแรก แล้วอากาศจะเย็นลงกับมีหมอกในตอนเช้า กลางฤดูหนาวในเดือนธันวาคม 2552 ถึงมกราคม 2553 มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมบ่อยครั้งขึ้น ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บนยอดดอย เดือนกุมภาพันธ์ มวลอากาศเย็นจะมีกำลังอ่อนลงต่อเนื่อง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ฤดูหนาวปีนี้มีอุณหภูมิจะสูงกว่าปีที่แล้ว และสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดยเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด 13-24 องศาเซลเซียส เทือกเขายอดดอยหนาวและหนาวจัด 5-15 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่หนาวที่สุด อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ปริมาณฝนจะน้อยกว่าเฉลี่ยโดยเฉพาะตอนบนของภาค ซึ่งนายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวในรายการผู้ว่าพบประชาชนว่าขอให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่มากับอากาศหนาว โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
สำหรับข้อควรระวัง ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระยะต้นฤดูหนาวตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2552 อากาศหนาวเย็นและหมอกหนาในตอนเช้าในเดือนธันวาคม 2552 ถึงมกราคม 2553 น้ำค้างแข็งอาจทำความเสียหายให้ผลผลิตการเกษตรในที่สูง ความแห้งแล้งในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยและอยู่นอกเขตชลประทานโดยเฉพาะตอนบนของภาค จึงควร รักษาสุขภาพให้ดี เพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 
10 ตุลาคม 2552 , 14:53 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่