ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ฉลอง 35 ปีมหาวิทยาลัยพายัพ

  
    ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฉลอง 35 ปีมหาวิทยาลัยพายัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกอล์ฟลานนา จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระการก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบรอบ 35 ปี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 ณ สนามกอล์ฟลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น และปลูกฝังให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจในการเล่นกอล์ฟ และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และมารยาทในการเล่นกอล์ฟ
ผลการแข่งขันชนะเลิศประเภททีม ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือทีมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนทีมรองชนะเลิศได้แก่ ชิชางคอมพิวเตอร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ นอกจากนั้น ยังมีรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภททีม วีไอพี รวมทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภททีมศิษย์เก่า
ส่วนประเภทบุคคล ชนะเลิศโอเวอร์ออล โลกรอส ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือนายกนกชนม์ โพธิสุนทร นอกจากนั้น รางวัลประเภทบุคคลยังประกอบด้วย โลกรอส โลเน็ต รองชนะเลิศโลเน็ต และรองชนะเลิศอันดับ 2 โลเน็ต ทั้งไฟล์ เอ ไฟลท์ บี ไฟลท์ ซี และไฟลท์เลดี้ ส่วนรางวัลมือใหม่ไต่ระดับ (บู้บี้) ได้แก่คงรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล คะแนนรวม 145
 
11 ตุลาคม 2552 , 22:54 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่