จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง ภาษา Sino - Tibtan และภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 42 ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน กำหนดจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง ภาษา Sino - Tibtan และภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 42 ต้นเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้
อาจารย์ อาเธอร์ คูเปอร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาศาสตร์ เปิดเผยว่า สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน กำหนดจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง ภาษา Sino - Tibtan และภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 42 The 42 nd International Conference on Sino – Tibtan Languages and Linguistics ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
การประชุมนานาชาติ นับเป็นครั้งที่ 42 สำหรับเรื่อง ภาษา Sino - Tibtan และภาษาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ อันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการและนักศึกษาทั่วโลก โดยมีมหาวิทยาลัยพายัพเป็นศูนย์กลาง ในการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ของชนเผ่ากลุ่มต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันภาษาศาสตร์ (Linguistics Institute) ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งสามารถพัฒนาภาษาต่างๆ ที่กำลังจะหายไปจากชนกลุ่มน้อย ให้ถูกนำกลับมาใช้ในปัจจุบัน ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 0-5385-1478 ต่อ 7210
 
11 ตุลาคม 2552 , 22:56 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่