จัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนภาคเหนือ จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

  
    กำหนดจัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมค้นหาและเรียนรู้ศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน แปลงวิกฤติเศรษฐกิจเป็นโอกาสเตรียมรับมือการขาดแคลนพลังงานและปัญหาโลกร้อน
สำนักวิชาการพลังงานภาค 10 ร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนภาคเหนือ ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. มี ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการวางแผนพลังงานชุมชน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค มุ่งให้เกิดทัศนคติที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้พลังงานในชุมชนได้อย่างสอดคล้อง กับการดำเนินชีวิตตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ที่สามารถผลิตพลังงานใช้เองจากวัตถุดิบหรือพืชผลในท้องถิ่น
กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการพลังงานและการสาธิต การแสดงหลากหลาย การเสวนาเรื่อง การพัฒนาพลังงานแบบยั่งยืน : บทเรียนจากบ้านวัดโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยพระสงฆ์ ตัวแทนภาคประชาชนด้านพลังงานชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครพลังงานชุมชน ตัวแทนพลังงานจังหวัด และตัวแทนโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอีกหลายอย่าง เช่น
เทคโนโลยีพลังน้ำ (เครื่องตะบันน้ำ,กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า) เทคโนโลยีพลังงานลม (กังหันลมสูบน้ำ,กังหันลมผลิตไฟฟ้า,โมเดล Wind Farm) เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล (เตาชีวมวล,เตาเผาถ่าน,เตาบาบีคิว,เตาเผาขยะฯลฯ) เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล,ไบโอแก๊ส) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์(การผลิตไฟฟ้า,การอบแห้ง,การทำน้ำร้อน) เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน รถอีแต๋นพลังถ่าน โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก จักรยานสูบน้ำ การหีบสกัดพืชพลังงาน (สบู่ดำ, ปาล์มน้ำมัน,มะเยาหิน) และการผลิตถ่านอัดแท่ง นอกจากนั้น ยังมีการรณรงค์ปั่นจักรยานลดใช้พลังงาน จากชมรมจักรยานเชียงใหม่ เปลี่ยนหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน การประกวดธิดาพลังงานชิงถ้วยรางวัลจากรองปลัดกระทรวงพลังงาน
 
11 ตุลาคม 2552 , 22:58 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่