งานนิทรรศการหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 19

  
    งานนิทรรศการหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขึ้นแล้ว เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้จับจ่ายสินค้าราคาถูกช่วงเทศกาลปีใหม่
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานจัดระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2552 การจัดงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสขยายช่องทางการตลาด สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่มีศักยภาพสามารถพัฒนาธุรกิจ เพิ่มช่องทางการค้าการลงทุน ต่อยอดผู้ประกอบการรายเดิม ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีสิ่งของที่เหมาะสำหรับเลือกไปเป็นของขวัญของที่ระลึกฝากญาติและเพื่อนฝูงในราคาประหยัด
การจัดงานดังกล่าวมีผู้ประกอบการเอส.เอ็ม.อี.และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ จำนวน 390 คูหา 11 ผลิตภัณฑ์ เช่น ของที่ระลึก ของตกแต่งจากผ้า ผลิตภัณฑ์กระดาษสา เครื่องจักสาน และเส้นใยพืช เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก ไม้ดอกไม้ประดับ บริการให้คำปรึกษาแนะนำเสริมสร้างธุรกิจ และนิทรรศการทางวิชาการ
 
27 พฤศจิกายน 2552 , 20:44 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ณมรรษพล-สุดา สวท.เชียงใหม่