ตำรวจภูธรภาค 5 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยตามแผนกรกฎ 52

  
    ตำรวจภูธรภาค 5 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยตามแผนกรกฎ 52 เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
พลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม ผบช. 5 เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยและตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ กรมรบพิเศษที่ 5 อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามแผนรักษาความสงบกรกฎ 52 ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางความคิดด้านการเมืองปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนเกิดการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมือง การฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติตามยุทธวิธี กรณีเกิดความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อแสดงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทบทวนหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและพร้อมที่จะเป็นด่านหน้าเมื่อเกิดเหตุร้าย
สำหรับการซ้อมแผนดังกล่าวเป็นไปตามแผนกรกฎ 52 ดังกล่าวเป็นการสนธิกำลังของตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวนกว่า 3500 นาย เป็นการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ การชิงตัวประกัน การปราบจลาจล เป็นต้น
 
27 พฤศจิกายน 2552 , 20:50 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - สุดา-ณมรรษพล สวท. เชียงใหม่