งานเทศกาลของดีชายแดนใต้

  
    งานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก งานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ประชาชนให้ความสนใจเลือกจับจ่ายสินค้าอย่างเนืองแน่น งานจัดถึงวันที่ 10 ธันวาคม นี้
นายพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้และงาน OTOP ล้านนา ณ บริเวณเวทีกลาง ห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่ออาชีพ รายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มอาชีพในพื้นที่และผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดงานดังกล่าว เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนสินค้ากับภาคอื่น โดยได้นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 139 ราย จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแสดงและจำหน่าย โดยการจัดงานดังกล่าวดำเนินมาแล้ว 10 ครั้ง ในปีนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 และครั้งสุดท้ายของปี โดยจังหวัดเชียงใหม่จัดงานดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง งานจัดระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2552 มีประชาชนให้ความสนใจอย่างคึกคัก
 
5 ธันวาคม 2552 , 18:22 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่