สื่อมวลชนต่างประเทศ ชื่นชมพระอัจฉริภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเดินทางทัศนศึกษาโครงการหลวงที่เชียงใหม่

  
     สื่อมวลชนที่เดินทางมากับคณะของสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสื่อมวลชนต่างประเทศสัญจร ซึ่งนำผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย จากทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น สำนักข่าว เอบีซีของสหรัฐอเมริกา สำนักข่าวซินหัวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จากสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม มาเลเซียและอื่น ๆ จาก 25 ประเทศ เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสื่อมวลชนและผู้ร่วมคณะต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทย เป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสลดพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยประชาชนในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงชีพโดยไม่เดือดร้อน นายสุพล พรมสวรรค์ เลขานุการสถานทูตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกล่าวว่าโครงการหลวงเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการลดพื้นที่ปลูกฝิ่น ซึ่งลาวน่าจะนำแบบอย่างดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่ได้ด้วย เช่นเดียวกับนางสาวฮี จิง จากสำนักข่าวซินหัว สาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวแสดงความชื่นชมโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานเพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาให้แก่พสกนิกรอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นอกจากนี้คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างงานมหกรรมพืชสวนโลกและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งนี้ทั้งหมดได้แสดงความชื่นชมและพร้อมที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านต่าง ๆ ที่ได้ทัศนศึกษาในครั้งนี้ไปยังประเทศของตนด้วย
 
, อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่