แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุความจนไม่ใช่ข้ออ้างของการทำความเลว และสังคมจะต้องไม่ทำร้ายคนดี

  
     คณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภากองทัพภาคที่ 3 และมูลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จัดสัมมนาประชาคมท้องถิ่นกับกระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลโทสะพรั่ง กัลยาณมิตร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษแก่ผู้ร่วมสัมมนาใจความว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เกิดจากปัญหาเล็ก ๆ และลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ ทั้งนี้ผู้ทำงานทุกฝ่ายต้องทบทวนว่าเข้าใจยุทธศาสตร์ถ่องแท้หรือยัง หากเข้าใจแล้วมีอุดมการณ์แก้ไขหรือไม่ และบริสุทธิ์ใจที่จะแก้ไขเพียงใด ทั้งนี้การทำงานต้องทำด้วยหน้าที่ มีจิตสำนึก เข้าใจบทบาท มีอุดมคติ รักชาติ แต่ไม่ใช่คลั่งชาติ ไม่เล่นพรรคเล่นพวก ไม่แอบแฝง ทั้งนี้หากทุกคนมีจิตสำนึกเพื่อชาติ เพื่อส่วนรวม มีความจริงใจแก้ปัญหาอย่าให้ยืดเยื้อเรื้อรัง มิฉะนั้นจะกลายเป็นหายนะ จนเป็นการทำลายสังคม ทั้งนี้ความจนต้องไม่ใช่ข้ออ้างของการทำความเลว และสังคมจะต้องไม่ทำร้ายคนดี แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวด้วยว่า กองทัพภาคที่ 3 จะไปปรับแผนการทำงานชายแดน เพื่อความสอดคล้องอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เห็นว่าการทำงานชายแดนภาคเหนือต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีชนเผ่าหลายชนเผ่าอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย หากไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งเหมือนในภาคใต้ โดยต้องเฝ้าระวังปัญหาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยาเสพติด ผู้อพยพ ปัญหาชายแดน ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวในตอนท้ายว่ากองทัพจะไม่สงวนท่าทีและนิ่งเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
 
, อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่