ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบการกักตุนน้ำตาลทรายและน้ำมัน ทั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและนำสินค้าออกจำหน่ายตามปกติ

  
     นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลอนุมัติให้มีการขึ้นราคาน้ำตาลทรายว่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามดูแลมาโดยตลอด ทั้งนี้นับตั้งแต่ประกาศกำหนดราคาควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทรายใหม่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ในราคาที่ปรับขึ้นส่งผลให้พ่อค้าปลีกนำน้ำตาลทรายมาขายเป็นปกติและไม่พบการกักตุนน้ำตาลทรายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวถึงกรณีการปรับราคาขึ้น-ลงของน้ำมันเชื้อเพลิงว่า ในปีที่ผ่านมาพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาขึ้น-ลงถึง 57 ครั้งตลอดทั้งปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้ปรับขึ้นหรือลงตามประกาศของสำนักงานพลังงานแห่งชาติคือในเวลา 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาไม่พบมีการกักตุนน้ำมันแต่อย่างใด
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่