รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยระบุนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย

  
     นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยกล่าวถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงของการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งและจะเข้มข้นขึ้นทุกวัน แต่ครั้งนี้พิเศษตรงที่พรรคที่ไม่ส่งคนลงสมัครก็จะปราศรัยด้วยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในอดีต อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับกรณีที่มีหลายฝ่ายกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนั้นการกระทำดังกล่าวไม่สามารถทำได้เพราะเมื่อมีการยุบสภา นายกรัฐมนตรีต้องรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ จะลาออกไม่ได้ถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีช่องทางใดที่นายกรัฐมนตรีจะลาออกนอกจากเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยยังได้ปฏิเสธกรณีข่าวลือว่าพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคเล็กมาลงแข่งขันในพื้นที่ภาคใต้เพื่อไม่ต้องเข้ากติกาให้ได้คะแนนเสียงเกินร้อยละ 20 ว่าไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคไทยรักไทยได้ส่งผู้สมัครทั้ง 54 เขต มีคะแนนเสียงใกล้เคียงกันเกือบ 30 เขต จึงมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยอย่างแน่นอน สำหรับทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยกล่าวว่าทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ตามระบอบประชาธิปไตยและกติกาที่วางไว้ เพื่อความถูกต้องจะดีกว่า
 
, อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่