พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553
พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสลมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับงานพิธีบำเพ็ญกุศลไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตลอด 3 วัน ระหว่าง 17-19 มกราคม 2553 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์ คณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์เป็นอย่างสูง และขณะนี้ทางวัดได้รับการประสานจากผู้เลื่อมใสศรัทธาซึ่งมีทั้งพระเถระและฆราวาสจากต่างจังหวัด จะเดินทางมาร่วมในพิธีจำนวนมาก
สำหรับการเตรียมการนั้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชเจติยาจารย์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งทุกฝ่ายยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมาย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้แสดงความเป็นห่างเรื่องที่จอดรถภายในวัดซึ่งคับแคบ จึงได้ประสานงานจัดที่จอดรถตามโรงเรียนและวัดภายในคูเมืองหลายจุด พร้อมจัดรถสองแถวรับส่ง โดยรถของพระสงฆ์และผู้ใหญ่ ได้จัดสถานที่ใกล้วัดเจดีย์หลวงมากที่สุด
นอกจากนั้น ยังมีพิธีสำคัญคือวันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 13.00 น. จะมีการแห่ขบวนอาราธนาศพหลวงปู่ขึ้นสู่ปราสาท จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เข้าสู่บริเวณวัด จากนั้นจึงเชิญศพหลวงปู่ลงจากพระวิหาร มีขบวนเดินรอบพระธาตุเจดีย์หลวงเพื่อสักการะพระพุทธเจดีย์ มีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 400 คน ประกอบด้วยกองพระพุทธ กองพระธรรม กองพระสงฆ์ และกองผาสารทเชิญหิรัญบัฏ ซึ่งถือเป็นขบวนที่อลังการและหาดูได้ยาก
 
5 มกราคม 2553 , 17:09 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่