7 วันอันตรายเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 3 ของจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงสุดในประเทศ

  
    7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 3 ของจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในประเทศ ล่าสุดคณะทำงานเตรียมปรับมาตรการรับมือเทศกาลสงกรานต์
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ห้วงเวลาระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการทุกหน่วยงานป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ปรากฏว่าจังหวัดชียงใหม่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิต 12 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศ ผู้เสียชีวิตเป็นชาย 11 คน หญิง 1 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 116 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 124 คนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์ถึง 11 คน ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัยและเมาสุรา ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนนสายรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำยุทธศาสตร์ 4 ด้านที่จะนำไปปรับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงอีกไม่นาน คือ เข้าไปในด้านวิศวกรรมจราจร ทั้งการปรับปรุงถนนพื้นที่เสี่ยงและยานพาหนะ จะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น เน้นการประชาสัมพันธ์ลงลึกไปยังคนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง อีกทั้งเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ทางแพทย์ให้พร้อม ซึ่งการทำงานครั้งนี้แม้จะมองว่าสอบตก แต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ทำงานอย่างเต็มที่ อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก เพราะอากาศที่หนาวเย็น ธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
สำหรับจำนวนอุบัติเหตุในปีนี้เกิดขึ้นมากกว่าปี 2552 ถึง 27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.34 อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ อำเภอฝาง 14 ครั้ง รองลงมาคือ อำเภอเมือง 12 ครั้ง ส่วนอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลย คือ อำเภอสะเมิงและอำเภอแม่แจ่ม
 
5 มกราคม 2553 , 17:36 น. , อ่าน 1143  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สุดา สวท.เชียงใหม่