เทศบาลตำบลต้นเปาแถลงข่าวการเตรียมการจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างครั้งที่ 27

  
    เทศบาลตำบลต้นเปา เตรียมจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคมนี้ รองรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นายศรีฑูรย์ ไชยซาววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลต้นเปา และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 27 ประจำปี 2553 ณ ศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้าง ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553 ณ บริเวณบ้านบ่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของล้านนาและท้องถิ่นสันกำแพง สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชนในท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ สอดคล้องกับแผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง สนับสนุนให้เป็นแหล่งเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เดินทางมาเที่ยว ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายร่มบ่อสร้างให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในงานมีการจำหน่ายร่ม สินค้าหัตถกรรม งานแสดงศิลปวัฒนธรรมและการประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง โดยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่กล่าวว่า งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงได้ถูกบรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวต่อเนื่องมา 27 ปีแล้ว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานไม่ต่ำกว่าวันละสองหมื่นคน มีเงินหมุนเวียนวันละ 120-150 ล้านบาท
สำหรับร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง ทำจากกระดาษสา เป็นร่มประดับ เกือบทุกหมู่บ้านในตำบลต้นเปาและตำบลสันกำแพงผลิตร่มบ่อสร้าง มีรายได้ปีละประมาณพันล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะส่งออกถึงร้อยละ 65 จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอีกร้อยละ 35 โดยช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวและซื้อร่มบ่อสร้าง อันเป็นการสร้างรายได้ กระจายเม็ดเงินภาคธุรกิจอย่างมาก
 
7 มกราคม 2553 , 16:47 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สุดา สวท.เชียงใหม่