ประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง

  
    มูลนิธิโครงการหลวงจัดประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง 7-9 ม.ค.53 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลของการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่ครอบคลุมการพัฒนาบนพื้นที่สูงตามเป้าหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เมื่อคราวก่อตั้ง
กิจกรรมที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานบนพื้นที่สูง โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และเรื่อง งานโครงการหลวงกับผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดย ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การอภิปราย 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ ผสมงาน ผสานใจ ให้กับโครงการหลวง และหัวข้อ รูปแบบการทำงานบนพื้นที่สูง กรณีโครงการหลวง ตลอดจนการบรรยายสรุปผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 65 เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์กว่า 40 เรื่อง โดยการประชุมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 7-9 มกราคม 2553 มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน
 
7 มกราคม 2553 , 17:33 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่