สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมนานาชาติ เพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจไอที.

  
    สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมนานาชาติ เพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลอง 60 ปีการก่อตั้ง
นายอเล็กซ์ บาราโซ หัวหน้าฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เข้าพบผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และคณะให้การต้อนรับ เพื่อหารือเนื่องจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสครบ 60 ปีการก่อตั้ง โดยจะจัดเสวนาหัวข้อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือ ประเทศไทย โอกาสและความท้าทายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมแชงกริล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศอเมริกันในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้มีบทบาททั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนในการสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที.ในภาคเหนือร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นการลงทุนภาคธุรกิจไอที.ในภูมิภาค ทดแทนภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
สำหรับการเสวนาดังกล่าวจะมีนายเอริค จี จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ เป็นองค์ปาฐก เรื่อง วิสัยทัศน์ของประเทศไทยในสาขาไอที.และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในงานมีการเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจหลายหัวข้อ เช่น ปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดธุรกิจเอกชนสู่ภาคเหนือในประเทศไทย ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที.ในภาคเหนือ สาขาที่กำลังเติบโตในอุตสาหกรรมไอที.ความปลอดภัย ธุรกิจสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในสาขาไอที.ภาคเหนือของไทย เช่น บริษัทครีเอทีฟ คิงดอม แอนิเมชั่น จำกัด นายจอห์น ดักลาส จากบริษัทไมคอส เทคโนโลยี จำกัด เป็นต้น
 
8 มกราคม 2553 , 14:43 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –สุดา สวท.เชียงใหม่