หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

  
    หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 เพื่อ กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน อันจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2553 คือ คิดอย่างสร้างสรรค์ ขยันใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ทั้งนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันเด็กในรูปแบบต่างๆ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันเด็ก ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา มีนิทรรศการความรู้ แข่งขันตอบปัญหา การละเล่นพื้นบ้าน ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการมอบเกียรติบัตรและของขวัญพิเศษจากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สำหรับปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยมด้านขยะ น้ำเสีย และด้านผังเมือง ร่วมกับ 15 องค์กร จัดงานม่วนงันวันเด็ก 2553 โดยเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก สอดแทรกความรู้ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน ณ เจเจมาร์เก็ต โซนฮอปบี้มาร์เก็ต เช่นเดียวกับตำรวจภูธรภาค 5 ที่เตรียมการแสดงชุดอาวุธพิเศษ การแสดงของสุนัขตำรวจ ณ บริเวณสนามฟุตซอลท์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -12.00 น.
สำหรับโครงการสานรัก โดยเอไอเอส ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต จัดกิจกรรมวันเด็กสานรักเพื่อน้องพิการและเด็กๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-17.00 น. ขณะที่สวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านข้างอาคารศูนย์สารนิเทศ ส่วนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จะเปิดให้เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองเข้าชมฟรี พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน
 
8 มกราคม 2553 , 16:43 น. , อ่าน 1130  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่