เด็กๆ หลายพันคนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่สนามด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     เด็กๆ หลายพันคนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่สนามด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จัดภายใต้แนวคิดเด็กไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ปีนี้คึกคักเป็นพิเศษ มีบรรดาเด็ก ๆ นับพันคนมาร่วมงานตั้งแต่เช้าและทยอยมาตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยมีนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ปีนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่สนามด้านหน้าสำนักงาน โดยได้เนรมิตให้เป็นสวนสนุกให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิดเด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่เวทีการแสดงที่ประดับ ตกแต่งเน้นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็ก ๆ มาร่วมแสดงความสามารถจำนวนมาก โดยเด็ก ๆ ได้กล่าวถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน ด้วยการทิ้งขยะให้เป็นที่ รักษาความสะอาดแม่น้ำ คู คลองและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก
สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่จัดในปีนี้ก็แตกต่างจากทุกปี นอกจากเด็ก ๆ จะได้แสดงความสามารถบนเวที การหัดเป็นผู้ประกาศทั้งวิทยุและโทรทัศน์แล้ว ยังมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุก เช่น เชฟรุ่นเยาว์ มัคคุเทศก์น้อยพาชมห้องส่ง ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม การแข่งขันเล่นเกมส์ชิงรางวัลต่าง ๆ เด็ก ๆนอกจากจะได้ของขวัญและขนมแล้วยังได้ความรู้กลับบ้านไปด้วย
 
9 มกราคม 2553 , 10:21 น. , อ่าน 1146  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่