กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนา อีก 5 ปีอาเซียนจะเปลี่ยน แล้วไทยจะทำอย่างไร

  
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เตรียมจัดสัมมนาหัวข้ออีก 5 ปี อาเซียนจะเปลี่ยน แล้วไทยจะทำอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจในผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและประชาชน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง แจ้งว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จะจัดสัมมนาหัวข้ออีก 5 ปี อาเซียนจะเปลี่ยน แล้วไทยจะทำอย่างไร ในวันที่ 12 มกราคม 2553 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจในผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและประชาชน โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: จุดเปลี่ยนธุรกิจไทย พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนา และในวันที่ 13 มกราคม 2553 จะมีการสัมมนาในหัวข้อ ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและมาตรการให้ความช่วยเหลือ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แนวทางการแก้ปัญหาและมาตรการให้ความช่วยเหลือ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนภาครัฐและกลุ่มเกษตรกร มาร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นรับฟังเสียงประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สิน
ทั้งนี้การสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.-13.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งการสัมมนาตลอด 2 วัน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-2298406 และ 086-5530403 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
11 มกราคม 2553 , 14:04 น. , อ่าน 1150  

 ข่าวโดย   พยนต์ – สุดา สวท.เชียงใหม่