เชียงใหม่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 กลุ่มแรกแล้ว

  
    เชียงใหม่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 กลุ่มแรกแล้ว โดยกลุ่มที่ได้รับเลือกจะเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ขณะที่ทั้งจังหวัดได้โควตา 50,000 โดส
วันแรกของการทดลองฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับโควตา 50,000 โดส แต่ขณะนี้ส่วนกลางส่งมาให้หมื่นโดส กระจายส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยผู้ที่จะได้รับการจัดสรรให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานคลุกคลีกับโรค ประชาชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง สตรีมีครรภ์ที่อายุครรภ์เกิน 3 เดือน คนพิการ คนอ้วนน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ผู้ป่วยโรคปอด โรคเกี่ยวกับตับ หัวใจและเบาหวาน
สำหรับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนั้น ตามข้อมูลยังไม่มีผู้มีผลกระทบข้างเคียง จะมีอาการไข้ ปวดแผล บ้าง โดยแสนละหนึ่งอาจจะพบอาการแพ้อย่างรุนแรง ทั้งนี้ แพทย์ต้องประเมินก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้คนไข้ ซึ่งต้องผ่านการคัดกรองอย่างดีก่อน
 
12 มกราคม 2553 , 17:55 น. , อ่าน 1139  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่