สถานการณ์น้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2549 ของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ดีกว่าปีก่อนมาก

  
    สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่แจ้งสถานการณ์น้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2549 โดยในปีนี้สถานการณ์น้ำดีกว่าปีก่อนมาก
นายวิม สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอนว่า สถานการณ์ภัยแล้งจะไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดทุกอ่างมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดพายุหลายลูกในช่วงฤดูฝนของปีนี้ ซึ่งสำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่จะมีการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำทุกกิจกรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและเกษตรกร
ส่วนความช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้งนั้น สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์น้ำ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
 
, อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม