การประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายอภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2549 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ขึ้นที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 23 มีนาคม เวลา 17.00 น.
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นอกจากมีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดตลอดจนผลการศึกษาวิจัยด้านยาเสพติดในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยแล้ว ยังมีวิทยากรจากต่างประเทศนำเรื่องข้อมูลสารสนเทศในอเมริกา ออสเตรเลีย รวมทั้งข้อมูลการเฝ้าระวังยาบ้าในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขององค์กรระดับนานาชาติอีกด้วย
สำหรับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดไว้คือ ข้อมูล สารสนเทศ กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะนักวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 250 คน
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม