สัมมนาสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การบังคับคดี

  
    สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 5 ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดสัมมนาสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การบังคับคดี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการบังคับคดีหลายเรื่อง
นายกิตติ กิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดการสัมมนาตามโครงการประชาสัมพันธ์ กรมบังคับคดีสัญจรพบสื่อมวลชน ซึ่งได้ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมบังคับคดี ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป โดยมีสื่อมวลชนเป็นผู้นำข้อมูลไปเผยแพร่สู่ประชาชน เป็นการขยายโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 5 กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการให้สื่อมวลชนเผยแพร่สร้างความเข้าใจสู่ประชาชนเป็นอย่างมากได้แก่เรื่องการไกล่เกลี่ย ซึ่งสามารถทำได้ทุกกรณีและทุกขั้นตอน หากสามารถทำได้ก็จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การวางทรัพย์ ซึ่งเป็นเรื่องมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะการก่อให้เกิดผลแห่งการไม่เป็นผู้ผิดนัดหรือถูกยึดทรัพย์สิน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ และเรื่องการบังคับคดีแพ่ง ซึ่งเท่าที่สังเกตพบว่าร้อยละ 40 ของจำเลยไม่รู้ตัวว่าถูกฟ้องคดีจึงกลายเป็นผู้ผิดนัดศาล ทำให้ศาลไม่สามารถเรียกตัวไปให้ปากคำหรือแสดงหลักฐานหักล้างการกล่าวหาของโจทย์ นำไปสู่การถูกตัดสินให้มีความผิดที่ต้องชดใช้หนี้สินตามที่โจทย์ต้องการ ส่วนเรื่องคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องไกลตัวของประชาชนส่วนใหญ่ แต่หากได้รับรู้ไว้ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะไม่ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบเมื่อตนเองจะต้องเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยสื่อมวลชนทุกสาขาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประมาณ 100 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 5 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดในพื้นที่
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม