กกต.เชียงใหม่ชี้แจงว่าที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ มีว่าที่ผู้สมัคร ให้ความสนใจมาร่วมรับฟังข้อชี้แจง 16 คน

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจง สมัครและแนะนำตัว สว.อย่างไรจึงจะสุจริตและเที่ยงธรรม ให้แก่ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวิสต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่ว่าที่ผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพราะมีความแตกต่างจากการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยสิ้นเชิง จึงอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อบรรดาว่าที่ผู้สมัคร สว.จำนวน 16 คน มารับฟังข้อชี้แจง สีสันอยู่ที่ข้าราชการบำนาญ และ สส.เก่าที่ลาออก อีกทั้งญาติของนักการเมืองมาลงสมัครในครั้งนี้ ซึ่งทำให้การแข่งขันมีสีสันมากกว่า สส. สำหรับจังหวัดเชียงใหม่สามารถมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 5 คน ขณะนี้ กกต.เชียงใหม่ได้กำหนดเวทีแนะนำตัวผู้สมัคร สว.จังหวัดเชียงใหม่ 8 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4 -19 เมษายน 2549 โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคมนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่