รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกร้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 2 เมษายน 2549 เพื่อให้เสียงประชาชนกำหนดทิศทางของประเทศตามระบอบประชาธิปไตย

  
     พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 เมษายน 2549 นี้ว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกคนวางตัวเป็นกลาง อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง โดยให้ทำงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อำนวยการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด ขอให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เพราะเสียงของประชาชนสามารถกำหนดทิศทางประเทศได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวด้วยว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานความรุนแรงในการแข่งขัน หรือการทุจริตการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ใดเลย
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา สวท.เชียงใหม่