ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ และคณะมอบเงินพระราชทานที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือคนชรา คนไร้ที่พึ่ง คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบเงินพระราชทานแก่หน่วยงานและสถานสงเคราะห์สำหรับช่วยเหลือคนชรา คนไร้ที่พึ่ง คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางอรนัดดา ตันติพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยเมื่อเวลา 08.30 น.มอบเงินพระราชทานให้แก่สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เวลา 09.10 น.มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือมูลนิธิสิริวัฒนา – เชสเชียร์ เชียงใหม่ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่
จากนั้นเวลา 10.00 น.ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แล้วจึงเดินทางไปมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ อ.สารภี ส่วนภาคบ่ายคณะเดินทางไปมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ 14.10 น.
 
, อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม