สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังการประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2553 เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เน้นมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก โดยมีมาตรการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่รถโดยสารทุกคัน โดยจะต้องปรากฏผลแอลกอฮอล์เป็น 0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทยในการตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้ได้ร้อยละ 5 นอกจากนั้นยังตรวจสอบตัวถังของรถโดยสารอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยรถโดยสารทุกคันจะต้องมั่นคง แข็งแรง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกเส้นทาง ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเพื่อร่วมเทศกาลสงกรานต์นั้นเริ่มทยอยเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ซึ่งเมื่อวานนี้จำนวนเที่ยวรถโดยสารขาเข้าจากกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 180 เที่ยว และจากจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนอีก 180 เที่ยว ซึ่งนับว่ามากกว่าที่สำนักงานขนส่งกำหนดไว้ แต่ยังระบุไม่ได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปกติแล้วจำนวนของนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารจะวัดยอดสูงสุดได้จากวันที่ 13 เมษายน 2553 แต่ขณะนี้ยอดจองตั๋วโดยรถโดยสารล่วงหน้าเต็มหมดแล้ว ส่วนตั๋วโดยสารที่ยังเหลือก็เป็นที่นั่งของรถเสริมเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางควรจะวางแผนการเดินทางและจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เพื่อที่สำนักงานขนส่งจะได้จัดเตรียมรถโดยสารเสริมได้อย่างเพียงพอ
 
12 เมษายน 2553 , 19:44 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ภรัณยา ลัดดาวรรณ สวท. เชียงใหม่