ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัดและไม้ค้ำสลีตามประเพณีโบราณล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัดและไม้ค้ำสลีตามประเพณีโบราณล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคัก ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ขณะที่ทั่วทั้งเมืองมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย
นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการและประชาชนจาก 4 แขวง 86 ชุมชน ร่วมขบวนแห่ขนทรายเข้าวัดและไม้ค้ำสลี ประจำปี 2553 โดยประกอบพิธีที่วัดบนถนนท่าแพ ประกอบด้วยวัดเชตุวัน วันแสนฝางและวัดบุพพาราม ท่ามกลางประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ขบวนแห่ดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่สอง โดยมีความเชื่อตามแบบโบราณล้านนาว่า คนที่เข้าวัดมักจะมีทรายจากวัดติดเท้าออกมา เป็นเสมือนการลักขโมยของวัด ทุก ๆ ปีในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย ประชาชนจึงพร้อมใจกันขนทรายเข้าวัดไปทดแทน และมักมีการก่อเจดีย์ทราย ปักตุง ซึ่งเชื่อว่าชายตุงจะช่วยฉุดให้ผู้ที่ตานตุงขึ้นสวรรค์ได้ ขณะการแห่ไม้ค้ำสลี ซึ่มีลักษณะเป็นไม้ง่าม จะนำไปใช้ค้ำกิ่งต้นโพธิ์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา ไม้ค้ำสลีคือการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ยังมีกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อย่างหลากหลาย ที่วัดโลกโมฬี มีงานสืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ ตัดจ้อ ตานตุง ที่วัดเจ็ดลินมีเจดีย์ทรายสุดส้าวและสรงน้ำพระผ่านหลุกวิดน้ำโบราณ ประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง และศิลปะพื้นบ้าน ที่วัดพระพระสิงห์วรวิหารมีงานสมโภชพระสิงและสรงน้ำพระ ชมอุโบสถเงินทั้งหลังที่วัดศรีสุพรรณซึ่งจัดงานศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา หรือจะไปสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพันอ้น ส่วนที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนิทรรศการทิพหย้อง ภูมิผญา ล้านนาสล่าเมือง สนใจชิมอาหาร ก็จะมีงาน 714 ปี สะหลีปี๋ใหม่เมืองถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติที่ข่วงประตูท่าแพถึงสี่แยกกลางเวียง ขณะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่างก็จัดกิจกรรมเนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ช่วงค่ำที่ข่วงประตูท่าแพ มีการประกวดเทพีสงกรานต์ด้วย โดยในวันที่ 15 เมษายน นี้ จะมีขบวนแห่สักการะรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
14 เมษายน 2553 , 17:24 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ลัดดาวรรณ-ภรันยา สวท.เชียงใหม่