7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์เชียงใหม่ยังมีผู้เสียชีวิต 6 คน ขณะที่บาดเจ็บ 75 คน

  
     7 วันอันตรายผ่านไปสามวัน เทศกาลสงกรานต์ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 6 คน เป็นชายทั้งหมด อุบัติเหตุเกิดขึ้น 72 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 75 คน เป็นชาย 56 คน และเป็นหญิง 19 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกัน น็อค ขับรถด้วยความประมาทและเมาสุรา แม้ว่าในวันที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อีกจำนวนมาก และยังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลอง จึงยังต้องเข้มงวดกวดขันบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
ล่าสุดได้มีการประชุมปรับแผนการทำงานเพื่อเตรียมการส่งนักท่องเที่ยวกลับอย่างปลอดภัย เน้นจุดเสี่ยงอันตราย เปิดสัญญาณไฟวาบวับในจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตรวจจับปรับจริงผู้ขับขี่เมาสุรา ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนในเส้นทางอันตรายและทางโค้ง โดยเฉพาะเส้นทางบนภูเขาสูงชัน
 
15 เมษายน 2553 , 11:47 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่