เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ประจำปี 2553 อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับประเพณี

  
    เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ประจำปี 2553 อยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมโบราณล้านนา
นางสาวศศิวิมล สุดสวาท เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ประจำปี 2553 กล่าวว่า จะร่วมสืบสานประเพณี เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเล่นน้ำสงกรานต์ อยากให้ชนรุ่นใหม่ช่วยกันรักษาประเพณีอันดีงามไว้ ขณะเดียวกัน อยากให้วัยรุ่นยุคใหม่เห็นคุณค่าของประเพณีล้านนา ร่วมพูดคำเมือง แต่งกายพื้นเมือง และอยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้แต่งกายอย่างถูกกาลเทศะ ไม่แต่กายโป๊ ล่อแหลม โดยตนเองอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ด้วย และจะเป็นส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วย
เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าวัยรุ่นยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธความเจริญและเทคโนโลยีที่เข้ามา แต่ต้องฉลาดที่จะเลือกรับและอนุรักษ์ไว้ในสิ่งที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป
 
15 เมษายน 2553 , 17:39 น. , อ่าน 1274  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่