ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสักการะสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำดำหัวพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่และผู้อาวุโส

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่และผู้อาวุโส
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุเนตรา นิมานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปสักการะสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สรงน้ำดำหัวพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ และผู้อาวุโสของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี
คณะดังกล่าวเดินทางจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ไปตามลำดับคือ สรงน้ำดำหัวพระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดบุพพาราม พระพุทธิสารโสภณ และพระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง พระราชเขมากร วัดเจ็ดยอด ต่อด้วยการดำหัวคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์ สุจริตกุล ณ บ้านพักถนนคลองชลประทาน สรงน้ำและสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สรงน้ำดำหัวพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดา สรงน้ำสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ สรงน้ำดำหัวพระเทพวรสิทธาจารย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สักการะและสรงอนุสาวรีย์น้ำสิงห์ดุสิงห์ด่าน ที่อนุสาวรีย์สิงห์ สักการะสรงน้ำอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัด อนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อ.แม่ริม สรงน้ำดำหัว พระราชพุทธิมงคล วัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง และสักการะสรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง พร้อมด้วยสรงน้ำดำหัวพระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง
 
16 เมษายน 2553 , 17:02 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่