สถิติอุบัติเหตุของวันที่ 15 เมษายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ลดลงกว่าปีก่อนแต่รวม 4 วันยังคงเพิ่มขึ้น

  
    สรุปสถิติอุบัติเหตุประจำวันที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นกว่าปีก่อน แต่ภาพรวมยังเพิ่มขึ้น โดยไม่มีผู้เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บ 20 คน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ยังมาจากการขับขี่ขณะเมาสุราและรถจักรยานยนต์
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติในรอบ 24 ชั่วโมงของวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 18 ครั้ง น้อยกว่าระยะเดียวกันของปีก่อน 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 20 คน เป็นชาย 16 หญิง 4 คน น้อยกว่าปีก่อน 1 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต จากปีก่อนมีผู้เสียชีวิต 1 คน ทำให้สถิติในรอบ 4 วันของช่วงรณรงค์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว 90 ครั้ง มากกว่าระยะเดียวกันของมีก่อน 14 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 95 คน มากกว่าปีก่อน 11 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 6 คน น้อยกว่าปีก่อน 1 คน
สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุรา รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ขับรถเร็วเกิดกำหนดและทัศนวิสัยไม่ดี โดยเส้นทางที่เกิดเหตุตามลำดับคือ ถนนใน อบต.และหมู่บ้าน ถนนกรมทางหลวง ถนนทางหลวงชนบทและถนนในเมือง และเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดคือระหว่าง 16.00 – 20.00 น. แม้ว่าวันที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553 จะรณรงค์ ย้ำเตือนให้ประชาชนทราบว่า การเมาแล้วขับ หากตรวจวัดมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะต้องได้รับโทษจากเบาไปหาหนักคือ ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท กักขังแทนค่าปรับ สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถอนใบอนุญาตขับขี่ คุมประพฤติโดยให้ทำงานบริการสังคมหรือทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี โดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระทำความผิดและตามดุลยพินิจของศาล
ทางด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่กำหนดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน 7 วันนี้ เกิดอุบัติเหตุต้องไม่เกิน 125 ครั้ง ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 128 คน และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 13 คน ซึ่งเมื่อดูจากสถิติในช่วง 4 วันที่ผ่านมาแล้ว เชื่อว่าจะสามารถทำได้ เพราะจากนี้ไปประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลิกเล่นน้ำสงกรานต์ และเริ่มหยุดการดื่มสุราบ้างแล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป
 
16 เมษายน 2553 , 17:03 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่