อธิบดีกรมชลประธานระบุ สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงจนต้องเลื่อนการปลูกพืชออกไปก่อน

  
    
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและปรากฎการณ์เอลนิญโญ่ ส่งผลให้ปีนี้แล้งรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ล่าสุดอธิบดีกรมชลประทานระบุ จะต้องมีการเลื่อนปลูกพืชออกไปก่อน จนกว่าจะถึงฤดูฝน
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2552/2553 ในเขตสำนักชลประทานที่ 1 โดยอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ช่วงนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ยังคงมีสภาพความแห้งแล้ง และอาจจะส่งให้ฝนต้นฤดูล่าช้าออกไปอีก จากผลกระทบโลกร้อนและปรากฏการเอลนิญโญ่ ทั้งนี้ขอความร่วมมือเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้จนถึงฤดูฝนที่จะถึง โดยปีนี้ประเทศไทยมีสภาพความแห้งแล้งรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 900 ล้านลูกบาศก์เมตรในภาพรวม ขณะที่ผลผลิตการเกษตรมีราคาสูง ส่งผลให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูก โดยพบว่ามีการปลูกข้าวเกินกำหนดถึง 6 ล้านไร่ จึงทำให้น้ำไม่เพียงพอ โดยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้เลี่อนการปลูกข้าวในรอบต่อไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจนกว่าจะถึงเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนนี้ สำหรับสถานการณ์น้ำในภาคเหนือ มีปัญหาหนักที่เดียวคือพื้นที่รับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา รอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เนื่องจากน้ำในเขื่อนมีน้อยมาก
อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่าโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สู่อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จะแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี ล่าสุดโครงการดังกล่าวศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการชำนาญการ หากผ่านการพิจารณาแล้วก็จะขอใช้พื้นที่อุทยานศรีล้านนา กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนวางแนวท่อส่งน้ำ
 
23 เมษายน 2553 , 18:08 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ลัดดาวรรณ-วิสุนีย์ สวท.เชียงใหม่