การประกวดผลงานซอฟท์แวร์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553

  
    การประกวดผลงานซอฟท์แวร์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553 นี้ กำหนดจัด 17 ประเภท เพิ่มด้านการเกษตรเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงกับสังคมไทย แม้ผู้ชนะประเภทนี้อาจไม่ได้เข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ
นายพงศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ และนายดิลก คุณะดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย แถลงว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กำหนดจัดประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand ICT Award (TICTA) ประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 และที่ผ่านมาสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการเข้าร่วมประกวด Asia Pacific ICT Alliance Award (APICTA) 70 ผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแล้ว 21 ผลงาน
สำหรับในปี 2553 นี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดซอฟต์แวร์สำหรับภาคเกษตรกรรมอีก 1 ประเภท รวมเป็น 17 ประเภท โดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับเงินสดประเภทละ 100,000 บาท รองชนะเลิศ ประเภทละ 30,000 บาท และผู้ชนะเลิศยังได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและที่พักเพื่อเข้าร่วมประกวด APICTA 2010 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2553 นี้ด้วย แม้ประเภทเกษตรกรรมจะไม่อยู่ในกลุ่มที่จะเข้าร่วม APICTA แต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่จะสามารถเชื่อมโยง ICT กับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย
สำหรับระดับของผู้ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์กรหรือหน่วยงาน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 โดยสามารถประสานงานหรือส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด 216/78 อาคารโกลเด้นกรุ๊พ ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2285-3400-1 โทรสาร 0-2285-3118 หรือที่เว็บไซต์ www.ticta.net
 
10 มิถุนายน 2553 , 11:28 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่