พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร กกต.เชียงใหม่หลังใหม่

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับบริการประชาชน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ครูบาน้อย เตชะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารสองชั้น บนเนื้อที่กว่าสองไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แทนที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวที่คับแคบ ตั้งอยู่ในชุมชม ไม่สะดวกในการเดินทาง และจอดรถ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคเมื่อปี 2541 ระยะแรกได้ใช้สำนักงานศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเก่าเป็นที่ปฏิบัติงาน ต่อมาเมื่อปี 2542 ได้ย้ายไปอยู่สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปฏิบัติงานจนถึงปี 2543 ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่อาคารสโมสรนวรัฐ ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน สำหรับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเป็นเงินกว่า 26 ล้านบาท สัญญาก่อสร้าง 390 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2554
 
10 มิถุนายน 2553 , 14:22 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่