ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือประสบความสำเร็จในการสร้างฝนหลวง น้ำเข้าเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์กว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

  
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือประสบความสำเร็จในการสร้างฝนหลวง เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคเหนือทำให้น้ำเข้าเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์กว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้ว
นายสมชัย เรืองสุทธินฤภาพ ที่ปรึกษานักวิชาการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนเปิดเผยว่าหลังจากความพยายามของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนในการขึ้นปฏิบัติการสร้างฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จนต้องทำการเพิ่มฐานปฏิบัติการย่อยในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการสร้างฝนหลวงต่อเนื่อง 2 วัน โดยศูนย์ฯย่อยที่ตั้งขึ้นจะเป็นพื้นที่รับผิดชองทางภาคเหนือตอนล่างจังหวัดแพร่ ตาก พะเยา ลำปาง โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ขณะนี้ได้เพิ่มเที่ยวบินในการขึ้นปฏิบัติการ ศูนย์หลักที่จังหวัดเชียวงใหม่ได้เพิ่มเที่ยวบินจาก 6 เที่ยวบินต่อวันเป็น 10-12 เที่ยวต่อวัน ขณะที่ศูนย์ย่อยที่เริ่มปฏิบัติการ 2 วันที่ผ่านมาขึ้นบินเฉลี่ย 8 เที่ยวต่อวัน โดยศูนย์หลักที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นสร้างฝนหลวงเหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และพื้นที่ทะเลสาบดอยเต่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นทุนน้ำของเขื่อนภูมิพล ขณะที่ทางตอนล่างศูนย์ย่อยที่จังหวัดตาก และแพร่ จะเน้นปฏิบัติการเหนือเขื่อนภูมิพล และทางด้านตะวันตกของเขื่อนสิริกิติ์ขณะที่ศูนย์ฝนหลวงพิษณุโลกจะเน้นเหนือเขื่อนสิริกิติ์เป็นหลักเท่านั้นปฏิบัติการสร้างในหลวงถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถทำให้ฝนตกเหนือเขื่อน และอ่างเก็บน้ำได้มากขึ้น โดยเฉพาะที่เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนทั้ง 2 แห่งประมาณ 5-10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
สำหรับความสำเร็จในการทำฝนหลวงส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศที่เหมาะสมเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำ และคลื่นกระแสลมตะวันตกได้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปกคลุมภาคเหนือทำให้ระยะนี้ภาคเหนือจนมีฝนมากขึ้น ประกอบกับจะทำให้ความชื้นสัมพัทธ์สูง การปฏิบัติการสร้างฝนหลวงจึงประสบความสำเร็จมากขึ้น
 
11 มิถุนายน 2553 , 14:57 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่