เตรียมจัดงานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Food Safety Fest 2010

  
     กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดงานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Food Safety Fest 2010 กลางเดือนนี้
นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการแถลงข่าวการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Food Safety Fest 2010 ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2553 ณ ลานกิจกรรม Think Park สี่แยกรินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนบนมุ่งเน้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย กระตุ้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ตระหนักถึงความสำคัญด้านเกษตรปลอดภัย บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนมุ่งเน้นสร้างอัตลักษณ์ ใช้การตลาดนำการผลิต รับผิดชอบผู้บริโภค
หรับกิจกรรมในงานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาตรฐานพร้อมบริโภค ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเกษตรปลอดภัย เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ไฮโดรโปรนิกส์ คลินิกเกษตร สาธิตการทำอาหารจากพืชเกษตรปลอดภัย แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับการคัดสรรจากจังหวัดภาคเหนือตอนบน
 
12 มิถุนายน 2553 , 18:10 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่