ประชาชนชาวเชียงใหม่เห็นด้วยกับแผนปรองดอง แต่เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก

  
     ประชาชนชาวเชียงใหม่เห็นด้วยกับแผนปรองดอง แต่เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก ขณะเดียวกันอยากให้แก้ที่การสร้างคนและขอให้มีความยุติธรรมแก่ทุกคนในสังคม
ประชาชนชาวเชียงใหม่แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในรายการเสียงสะท้อนจากประชาชนหลังรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ โดยประชาชนเห็นด้วยกับแผนปรองดอง แต่เห็นว่าแผนปรองดองดังกล่าวน่าจะเกิดยาก ขณะเดียวกันยังไม่มีการยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ขณะเดียวกันเห็นว่าการแก้ที่ระบบจะไม่สามารถช่วยได้ ต้องแก้ที่คน โดยการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมารองรับ ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกัน ขณะนี้ความแตกแยกยังมีทุกภาคส่วน ข้าราชการ ประชาชน มีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด มีปัญหาตั้งแต่รากหญ้าถึงระดับชาติ สังคมล้มเหลว นักการเมืองไม่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อตอนหาเสียง ขณะเดียวกันขอให้มีความยุติธรรม ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมในทุกคน
ประชาชนยังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันไม่ค่อยเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดคุยเรื่องลำไย หรือพืชผลทางการเกษตร และอยากให้ติดตามเรื่องพืชผลและตลาดสินค้าเกษตรด้วย อยากให้ภาคเกษตรกรรมดี ขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญ จัดแหล่งซื้อขาย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนแนวคิดรัฐสวัสดิการ โดยขอให้ลงลึกในปัญหา ให้ประชาชนได้อยู่อย่างสุขสบาย ไม่เกิดช่องว่างในสังคม โดยกล่าวว่าที่ผ่านมาผู้นำองค์กรท้องถิ่นไม่ดูแลปัญหาคนทุกข์ยากจริง ขณะที่มีผู้กล่าวว่ารัฐวิสาหกิจไม่ได้ขาดทุนทั้งหมด และไม่เห็นด้วยกับการให้เอกชนถือครอง เนื่องจากจะแสวงหากำไรจนกระทั่งประชาชนเดือดร้อน
 
13 มิถุนายน 2553 , 14:57 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่