นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไทยเลียนแบบลูกประคบ

  
     นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไทยเลียนแบบลูกประคบสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก แบบสเปรย์ด้วยเทคโนโลยีนาโน ล่าสุดเอกชนซื้อสิทธิบัตรแล้ว
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอัญชลี กมลรัตนกุล รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย นักวิชาการเจ้าของผลงาน และเภสัชกรวัชระ เปล่งสุรีย์ กรรมการบริหารบริษัทเวลเมด จำกัด และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนาม 3 ฝ่ายในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไทยเลียนแบบลูกประคบสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก ผลงานของ ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย นักวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกประคบ ตำรับยาพื้นบ้านที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่มีปัญหาวิธีการใช้ที่ค่อนข้างยุ่งยาก จะต้องผ่านการนึ่งหรืออุ่นผ่านความร้อน เพื่อให้ตัวยากหรือสารสำคัญแพร่ออกมาสู่ตำแหน่งที่ปวดเมื่อย และบางครั้งตัวยาอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามอุณหภูมิที่ไม่คงที่ ประกอบกับความไม่สะดวกในการพกพาและอาจมีเชื้อราปนเปื้อนในลูกประคบเมื่อต้องใช้ในคราวต่อไป จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไทยเลียนแบบลูกประคบ บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก ในรูปแบบสเปรย์ ด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี ตัวยาซึมเข้าสู่ผิวได้เร็ว และยังคงกลิ่นของสมุนไพรไทยเหมือนลูกประคบแบบโบราณทุกประการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทเวลเมด จำกัดได้นำนวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผลิตและจำหน่ายสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นการนำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างอย่างเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเทศไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปวดเมื่อยและเคล็ด ขัดยอกปีละนับพันล้านบาท ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยังสามารถจำหน่ายหารายได้เข้าประเทศได้อีกด้วย นับเป็นก้าวสำคัญของสมุนไพรไทยที่พัฒนาเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ระดับสากล
 
14 มิถุนายน 2553 , 18:04 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่