พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่นและนครสวรรค์

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยปัญหาภัยแล้ง ล่าสุดพระราชทานคณะทำงานจากพระราชวังร่วมปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่นและนครสวรรค์
จากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรจึงได้พระราชทานให้นายดิษธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังและนายวราวุธ ขันติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานฝนหลวงพิเศษให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์และขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภายในอีก 3 วันข้างหน้าจะส่งเครื่องบินคาร์ซ่า 1 เครื่องและคาราแวน 2 เครื่องประจำที่จุดปฏิบัติการย่อยจังหวัดแพร่ เพื่อปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่จะเติมน้ำแหล่งน้ำปิงตอนบน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขณะที่จุดปฏิบัติการย่อยจังหวัดตากจะเติมน้ำเขื่อนภูมิพล โดยจะมีจุดเติมสารฝนหลวงที่จังหวัดพิษณุโลก เฉลี่ยวันละ 3 ภารกิจ โดยหนึ่งภารกิจจะใช้เครื่องบินประมาณ 3-4 ลำ ปฏิบัติการตั้งแต่บัดนี้ถึงปลายเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูหนาว โดยฝนหลวงพิเศษนี้จะต้องถวายรายงานทุกวัน มีบุคลากรจากพระราชวังมาดูแล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานเทคนิคต่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ล่าสุดจากการปฏิบัติการฝนหลวงพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีฝนตกและน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์จำนวนมาก ขณะที่เขื่อนภูมิพลสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง คณะทำงานจะเร่งปฏิบัติการทุกวันนับจากนี้ หรือกรณีที่ความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสม
 
15 มิถุนายน 2553 , 17:22 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่