เชียงใหม่เปิดให้ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนเพื่อรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

  
     จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนเพื่อรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยในระยะที่ผ่านมาเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์ 25 ชนิดที่ได้ 5 ดาว
นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยให้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champion ทุกๆ 2 ปี เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และจัดระดับผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะรับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ตั้งของสถานที่ผลิต หลังจากนั้นระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน จะทำการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 5 ประเภทได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อส่งเข้ารับการจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่กรุงเทพมหานคร
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการ OTOP ที่ไปขึ้นทะเบียนจำนวน 998 ราย ในจำนวนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดระดับ 5 ดาว 25 ราย โดยปีนี้ตั้งเป้าจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP สามพันล้านบาท ขณะนี้จำหน่ายได้แล้วกว่าสองพันล้านบาท คาดว่าน่าจะบรรลุเป้าหมาย หรือเกินเป้าที่ตั้งไว้ หากไม่มีผลกระทบจากการเมืองและอื่น ๆ
 
15 มิถุนายน 2553 , 17:23 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่