เด็กหญิงเจ้าของผลงานชนะเลิศการแข่งขันอิเลกโทน เอเชีย แปซิฟิก เฟสติวอล มอบรางวัลคืนรอยยิ้มให้คนไทยทั้งประเทศ

  
     ด.ญ.ศิรินัทธ์ ศิริติกุล เด็กนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันแข่งขันอิเลกโทน เอเชียแปซิฟิก เอเชีย เฟสติวอล ผู้ได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษ การสอบโอเนต โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ให้เข้ารับการคัดเลือกการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับนี้ตนขอส่งเป็นความสุขให้คนไทยทุกคน และขอให้คนไทยทุกคนสร้างความสุขกลับคืนมา และช่วยกันทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระเกษมสำราญอีกครั้ง
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้บรรยากาศลดความตึงเครียดลง ไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองใด ๆ ขณะที่เย็นนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนำนักศึกษากว่า 6 พันคน แปรอักษรเป็นรูปธงชาติไทย เพื่อสร้างสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคีปรองดอง และความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
 
15 มิถุนายน 2553 , 17:27 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่